Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng nay (29/7), HĐND xã Cẩm Hà khóa 11(nhiệm kỳ 2011 – 2016) khai mạc kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình KT-XH, AN-QP, thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Cẩm Hà khóa XI (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Sáu tháng qua, ngành nông nghiệp Cẩm Hà có bước tăng trưởng khá, chủ yếu là các mô hình vườn hoa cây cảnh. Thu nhập từ kinh tế vườn và hoa cây cảnh các loại đạt 24 tỷ 850 triệu đồng, tăng 8 tỷ 350 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ du lịch từng bước được mở rộng, doanh thu đạt 27 tỷ 300 triệu đồng, làng rau Trà Quế đã đón trên 18.000 lượt khách đến tham quan. Tổng thu ngân sách hơn 4 tỷ 3 trăm triệu đồng, đạt 80,3% kế hoạch. Các lĩnh vực địa chính – môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, dân số – gia đình – trẻ em, văn hóa văn nghệ…được thực hiện tốt, ANCT-TTATXH ổn định. Sáu tháng còn lại của năm 2015, Cẩm Hà tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, tiếp tục phát triển sản xuất hoa cây cảnh, tổ chức Hội chợ cây quật cảnh; khuyến khích mở rộng các mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch, tăng cường công tác quản lý tại làng rau Trà Quế; khẩn trương đầu tư vốn và lập hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Quốc Hải – Phan Sơn