Hội An: triển khai nhiệm vụ và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023

Sáng ngày 12 tháng 1, Ban Dân vận Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023 và ký kết chương trình phối hợp với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Đảng ủy 2 Đồn BP Cửa Đại và Cù Lao Chàm.

Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn song các cấp ủy Đảng tại Hội An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phối hợp công tác dân vận đạt được nhiều kết quả, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Các chỉ tiêu về kinh tế đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2021; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp.

Bước sang năm mới, công tác Dân vận tại Hội An tập trung vào các nhiệm vụ chính như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác dân vận; Thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với Nhân dân; Tham mưu lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, chương trình… về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy 2 Đồn BP Cửa Đại và Cù Lao Chàm, với các tổ chức chính trị – xã hội để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước nói chung gắn việc Học tập và làm theo Bác…

LÊ HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *