Hội An tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Sáng 1/4, BCĐ xây dựng Hội An – TP văn hóa đã tổng kết phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2016.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phú Toàn

Năm qua, BCĐ tiếp tục triển khai nhệm vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Công tác tổ chức được kiện toàn và sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Ngoài 3 loại hình theo hướng dẫn của tỉnh, BCĐ thành phố tiếp tục áp dụng bảng điểm đánh giá, xếp loại với các đơn vị trường học phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của hệ thống giáo dục và đối tượng theo từng cấp học. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới và đa dạng hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả cuối năm có 134/142 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,36%. Trong đó có 14 đơn vị được công nhận lần đầu.

Đỗ Huấn