Hội An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Sáng 13/02, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng tại Hội An được tập trung lãnh đạo và đạt được kết quả quan trọng- Ảnh: Phan Sơn

Năm qua, Thành ủy Hội An đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong năm, có 12/72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 649 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 67 tổ chức đảng và 249 đảng viên, giám sát chuyên đề 33 tổ chức đảng và 76 đảng viên, qua đó, đã xử lý kỷ luật 11 đảng viên. Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với triển khai thực hiện chu đáo nhiệm vụ, công tác được giao. Công tác chuẩn bị Đại hội ở cơ sở tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo hoàn thành đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch đề ra. 

Năm 2019, Hội An có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được xếp loại ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Năm 2020, Thành ủy Hội An tập trung phát huy phẩm chất, năng lực của từng cá nhân và tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Dịp này, ông Nguyễn Đức Chung – Thành ủy viên, Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Cẩm Phô được UBKT Trung ương Đảng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”. BTV Tỉnh ủy Quảng Nam tặng cờ “Đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2015-2019)  cho chi bộ cơ sở UBMTTQ Việt Nam TP.Hội An; tặng bằng khen cho 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. BTV Thành ủy tặng giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019, 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và các tập thể, cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Hội An đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 15, ngày 12/11/2019 của BTV Thành ủy về tăng cường kiểm soát, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tiếp tục thực hiện chủ trương phân loại rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường thành phố Hội An.

Phan Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *