Hội An tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố

Sáng ngày 6.11, UBND TP Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn khối phố tại địa phương nhiệm kỳ 2019 -2022.

Khen thưởng các tập thể trong công tác bầu cử trưởng thôn khối phố- Ảnh: Phú Toàn

Từ sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ các cấp, cuộc bầu cử trưởng thôn, khối phố tại Hội An đã được tổ chức đảm bảo thời gian, đúng quy trình, dân chủ, đạt kết quả cao. Toàn thành phố có 20.982 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử, đạt 99,3%, trong đó có 42 thôn, khối phố có cử tri đi bầu cử đạt 100%, các thôn còn lại đều có số cử tri đi bầu đạt trên 90%. Trong ngày bầu cử, các cử tri đã bầu được 54 người trúng cử trưởng, thôn khối phố. Người trúng cử có số phiếu cao nhất là trưởng khối An Mỹ, phường Cẩm Châu, với 99,65% phiếu bầu.

Dịp này, UBND TP Hội An đã tặng giấy khen 21 tập thể có thành tích tốt trong công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022.

         Lê Hiền