Hội An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở

Sáng 29.6, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cho gần 200 học viên là cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của đảng ủy các xã, phường; Ban Tuyên huấn đảng ủy các cơ quan, đơn vị và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Tại đây, các học viên đã được nghe báo cáo viên trao đổi nghiệp vụ công tác tuyên truyền và tuyên truyền miệng; những quan điểm của Đảng, nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên biển Đông trong tình hình hiện nay và thông tin một số tình hình nổi bật của đất nước, địa phương trong thời gian qua. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ tuyên giáo ở cơ sở kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ. Qua đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MỸ LỆ