Hội An tổ chức hướng dẫn Quy trình hiệp thương bầu cử Trưởng và Phó trưởng Thôn, Khối phố trên địa bàn Thành phố Hội An nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 26/5, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An đã tổ chức hướng dẫn Quy trình hiệp thương bầu cử Trưởng và Phó trưởng Thôn, Khối phố trên địa bàn Thành phố Hội An nhiệm kỳ 2017-2020 cho các đối tượng là Chủ tịch, phó chủ tịch UBMT các xã, phường và Trưởng ban Công tác mặt trận các thôn, khối phố. Tham dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Nhật Quang

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể Quy trình hiệp thương bầu cử Trưởng và Phó trưởng Thôn, Khối phố, gồm: Thời gian bầu cử (chủ nhật, ngày 09/7/2017); Tiêu chuẩn ứng cử viên; Quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử; Tổ chức bầu cử và công nhận kết quả. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử; các kỹ năng, nghiệp vụ như: công tác kiểm phiếu, lập biên bản, hướng dẫn về công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết các điểm bỏ phiếu, kinh phí phục vụ bầu cử…Bên cạnh đó, Hội nghị tổ chức thảo luận về kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống có thể phát sinh một cách linh hoạt và đúng Luật.  

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ xã, phường, thôn, khối phố đã nắm bắt những nội dung cơ bản và những điểm mới, giúp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử Trưởng và Phó trưởng Thôn, Khối phố trên địa bàn Thành phố Hội An nhiệm kỳ 2017-2020.

Nhật Quang