Hội An sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm

Sáng 14.7, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo TP. Hội An tổ chức hội nghị sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Lê Chơi và Phó Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Văn Lanh đến dự.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tôn giáo.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức đơn giản, đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các tôn giáo, cơ sở thờ tự đã có nhiều hoạt động thiện nguyện chung sức cùng thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực cùng cử tri thành phố tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hội An thời gian qua được quan tâm kịp thời, tuân thủ theo quy định pháp luật. Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi với các tôn giáo, kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển KT-XH thành phố.

Dịp này, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo TP. Hội An cũng đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 08-KL/TW ngày 02.8.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng cốt cán trong tôn giáo”. Qua đó, khen thưởng cho 4 tập thể và 3 cá nhân đã thực hiện tốt Kết luận 08-KL/TW.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *