Hội An nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

Thời gian vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự hỗ trợ của các ban ngành thành phố, công tác dân vận toàn diện trong nhân dân, cũng như phong trào “Dân vận khéo” nói riêng đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của Thành phố phát triển.

Các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã gắn kết công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính

Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” của ngành Dân vận, tại Hội An, từ cuối năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai “Năm dân vận khéo”; công văn hướng dẫn chỉ đạo, đăng ký các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; bảng chấm điểm thi đua mô hình “Dân vận khéo”.

Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09 ngày 22/12/2021 về “Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Từ đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thành phố đi vào nề nếp, có chất lượng và được triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hiện nay, Hội An có 68 tập thể và 21 cá nhân mô hình, nội dung, việc làm, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội

Đến tháng 10.2022, toàn thành phố có 68 tập thể và 21 cá nhân mô hình, nội dung, việc làm, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó có nhiều điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa rộng rãi được các cấp ủy Đảng công nhận, nhân dân hưởng ứng mang lại hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần huy động tiềm năng nguồn lực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã phát huy vai trò “Chính quyền tổ chức thực hiện công tác dân vận”, gắn kết công tác dân vận với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân.

Ông Lưu Hải Nam – Phó Chánh Thanh tra thành phố cho biết, đơn vị đã vận dụng tốt công tác dân vận khéo trong quá trình tham mưu giải quyết công tác khiếu nại, tranh chấp đất đai cho UBND thành phố. Đến nay, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài cơ bản đã giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Năm 2022, Thanh tra thành phố đã vận động người dân rút 3/8 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền được thành phố giao. Nhờ vậy, tình hình khiếu nại tranh chấp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, hạn chế số lượng đơn thư vượt cấp.

 “Người cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tranh chấp phải có thái độ, cử chỉ lịch sự, đúng mực, nghiêm túc, tôn trọng quyền hợp tác của công dân. Điều quan trọng như Bác Hồ đã dạy trong công tác dân vận: Mắt trông, tai nghe. Do đó, khi tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, hòa giải tranh chấp, người cán bộ phải nghe công dân trình bày để hiểu rõ nội dung, bản chất sự việc. Người cán bộ phải sáng suốt bình tĩnh cân nhắc xem xét sự việc một cách có căn cứ, thận trọng kiên trì giải thích, mềm dẻo nhưng kiên quyết trong xử lý các tình huống”, ông Lưu Hải Nam chia sẻ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở cũng đã xây dựng các mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả. Điển hình như mô hình: “54 ngôi nhà 100 đồng – thu gom rác thải tái chế gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn”, “Tổ vớt rác trên sông”, “Vận động các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”, “Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa của thành phố và các xã, phường”…

Các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở cũng đã xây dựng các mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả

Thời gian đến, để nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Lê Chơi cho biết, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò công tác dân vận, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về phong thi đua “Dân vận khéo”; không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở.

“Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều cuộc đối thoại, đặc biệt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh cho Đảng, Nhà nước xem xét, giải quyết. Lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá, phân loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, kể cả phân loại đánh giá cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp thực sự vững mạnh”, ông Lê Chơi trao đổi thêm.

Từ những kết quả đã đạt được, cũng như những điểm sáng nổi trội trong quá trình vận động, tin rằng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố sẽ ngày càng nhân rộng và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

MỸ LỆ