Hội An lựa chọn lập danh sách 48 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 17.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết lựa chọn danh sách người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII

Từ ngày 21.3 đến ngày 10.4.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, phường phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức 34 hội nghị cử tri tại 34 khu dân cư nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 58 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức đảm bảo về thời gian, đúng nội dung, theo chương trình theo. Cử tri tham dự đông đủ, đảm bảo số lượng (nơi nhiều nhất có 253 người, nơi ít nhất có 62 người). Đại đa số các ý kiến nhận xét đối với những người ứng cử một cách thẳng thắn, dân chủ, cởi mở; người ứng cử đại biểu HĐND thành phố có mặt đông đủ cùng với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử. Kết quả cả 58 người ứng cử được cử tri đánh giá, tín nhiệm cao với tỷ lệ 100%

Trên cơ sở đó, đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu HĐND được Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định, hội nghị tiến hành thảo luận, thống nhất cho 10 đại biểu có đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND  thành phố và lựa chọn danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định của pháp luật.

TP.Hội An có 6 đơn vị bầu cử và mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND thành phố khóa XII. Như vậy, số lượng được bầu là 30 đại biểu.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *