Hội An: Học Bác làm việc có lợi cho dân

Sau 05 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy manh học tập và làm the tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại TP.Hội An đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và ý thức phục vụ nhân dân.

Công tác cải cách hành chính tại TP.Hội An được đẩy mạnh nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân-ảnh: Phú Toàn

Trung tâm Hành chính công TP.Hội An hiện là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực cho tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố. Kể từ khi được đưa vào hoạt động cho đến nay, một trong những yêu cầu được trung tâm đặt ra là đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân đến giao dịch hằng ngày.

Ông Đặng Hùng, người dân ở phường Minh An nói: “Tôi thấy trung tâm làm việc rất tốt. Cán bộ rất là nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của người dân”.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, thời gian qua, TP.Hội An chú trọng cải thiện quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục để tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian. Chú trọng cải tiến lề lối làm việc của cán bộ trong thực thi công vụ để nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Ông Nguyễn Minh Lý –Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết: “Đối với cải cách hành chính thì cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Trên cơ sở đó, chúng tôi luôn xác định vấn đề ưu tiên là nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cũng như ý thức, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức, viên chức”.

Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, thể hiện trong công việc, chức trách, nhiệm vụ được giao là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thành ủy Hội An chú trọng trong thời gian qua.

Theo đó, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và được đánh giá kết quả hằng năm. Công tác giám sát cũng được quan tâm, nhất là nội dung rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong lối sống, xây dựng mối quan hệ gần gũi với nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

“Thời gian qua, các cấp ủy đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có đăng ký cam kết rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị cũng như những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân”, ông Lê Chơi –Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An trao đổi.

Định kỳ hằng tháng, lãnh đạo TP.Hội An tiếp công dân để tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị của người dân-ảnh: Phú Toàn

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các cấp ủy ở Hội An cũng đã đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Tập trung vào việc rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; nói đi đôi với làm, khắc phục bệnh thành tích, phô trương; tăng cường sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân; thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, lắng nghe các ý kiến góp ý của cấp dưới và nhân dân tại tại địa bàn dân cư. Từ đó, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được phân công. 

“Thời gian tới, Đảng bộ TP.Hội An chú trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu. Thành ủy cũng sẽ chỉ đạo rà soát lại và xây dựng bộ tiêu chí gắn với đạo đức công vụ để từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Chỉ thị 05. Tiếp tục chú trọng xây dựng và phát huy, nhân rộng những mô hình hay, những gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác kết hợp kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời”,  ông Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An nhấn mạnh.

Phan Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *