Hội An: đưa chuyên đề địa phương vào giảng ở lớp đối tượng kết nạp Đảng

5 ngày nay, 65 quần chúng ưu tú ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hội An đang được học lớp đối tượng kết nạp Đảng do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp. Đây là lớp học thứ 4 dành cho các quần chúng ưu tú trong năm nay.

Quang cảnh lớp học- Ảnh: Lê Hiền

Đợt này, ngoài được học các chuyên đề chung như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây đựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo Bác; Phấn đấu trở thành Đảng viên ĐCVSVN,các học viên còn được tìm hiểu 2 chuyên đề riêng về thành phố Hội An đó là: Xây dựng đời sống văn hóa ở KDC và Những giá trị văn hóa của Đô thị cổ Hội An, qua đó giúp học viên bổ sung thêm kiến thức và thông tin thực tiễn tại địa phương.

Lê Hiền