Hiệu quả phối hợp hoạt động

Mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND thành phố với Ban thường trực UBMT TQVN thành phố có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ KTXH-ANQP, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND chủ động phối hợp cùng UBND và UBMT thành phố xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa từng cơ quan với nhau và các nội dung phối hợp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Qua quá trình tổ chức thực hiện, nhiều nội dung đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đạt được kết quả khả quan.

Một trong những nội dung được đánh giá cao là công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND. Để đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với UBND, UBMT và hai Ban HĐND để thống nhất chương trình và nội dung kỳ họp, xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở địa phương để đưa vào xem xét, quyết định tại kỳ họp, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung.

Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri cũng được thực hiện khá chặt chẽ với nội dung, phương thức luôn được đổi mới và mang lại hiệu quả. Thường trực HĐND chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, thông báo lịch tiếp xúc cử tri cho các đại biểu. Ban thường trực UBMT thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ban thường trực MT các xã phường phối hợp với Tổ đại biểu HĐND triển khai thực hiện các cuộc tiếp xúc đạt chất lượng cao nhất. Các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đều được Thường trực HĐND và UBMT tiếp thu trả lời thỏa đáng, đồng thời ghi nhận và phản ánh kịp thời những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết đến với cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tính trong năm 2015, Thường trực HDDND thành phố phối hợp với UBMT thành phố và các xã phường tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND thành phố 4 đợt tiếp xúc cử tri với 104 điểm, có 3640 lượt cử tri tham dự và thu nhận  213 ý kiến, kiến nghị với chính quyền các cấp. Qua đó, đại biểu HĐND thành phố, các ngành chức năng và các xã phường đã tiếp thu giải trình thỏa đáng nhiều ý kiến, đồng thời chuyển đến UBND thành phố xem xét giải quyết, trả lời tất cả các ý kiến của cử tri tại các kỳ họp của HĐND thành phố. Về hoạt động này, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết thêm: “Trong năm 2015 tập trung giám sát trên lĩnh vực quy hoạch và tài nguyên môi trường, quản lý đô thị từ năm 2011 đến năm 2015 trên địa bàn thành phố thì có 314 yêu cầu, kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực đó. Tại bốn địa phương được đoàn giám sát là Thanh Hà, Minh An, Cẩm Phô và Cẩm Châu thì có 151 yêu cầu, kiến nghị. Kết quả có 116 trên 151 nội dung đã được giải quyết và đang giải quyết, chiếm 75%, chỉ có 22 ý kiến chiếm 15% những nội dung chưa được giải quyết, trong đó có 1 phần với lý do là chưa đảm bảo được nguồn lực”.

Cảnh một buổi tiếp xúc  đại biểu cử tri với đại biểu HĐND thành phố ở phường Cửa Đại- Ảnh: Đỗ Huấn

Hoạt động giám sát cũng luôn có sự cải tiến, đổi mới. Chương trình phối hợp giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch, khắc phục tình trạng chồng chéo, tạo sự đồng bộ và nhịp nhàng hơn. Qua phối hợp giám sát, nhìn chung lãnh đạo các cơ quan liên quan đã tham gia tích cực, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được quan tâm chú trọng hơn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT thành phố trao đổi: “Công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã phường được thực hiện nghiêm túc, nguyện vọng của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND xã phường từng bước được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Mặt trận xã phường  tiến hành giám sát việc thực hiện NĐ 67 và NĐ 13 của Chính Phủ, giám sát thu chi các nguồn thu, các khoản vận động tại các khối phố; giám sát cấp quà tết cho các đối tượng là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và việc chi trả tiền giải tỏa, đền bù cho nhân dân; các quy định về chính sách cho người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, chế độ thương binh liệt sĩ; giám sát việc chi trả chế độ cho các đối tượng người khuyết tật đảm bảo công bằng khách quan, đã góp phần đáng kể vào phát treiern kinh tế, ổn định xã hội, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua, các ban giám sát đầu tư cộng đồng xã phường bám sát nghị quyeestr của BCH Đảng bộ, nghị quyết HĐND xã phường và hướng dẫn của UBMT TQVN thành phố đề ra chương trình giám sát phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã phường đã tập trung giám sát 96 công trình với tổng giá trị gần 83 tỷ đồng. Qua giám sát đã phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thi công và đã có ý kiến đề nghị khắc phục. Các ý kiến, kiến nghị của ban giám sát đầu tư cộng đồng xã phường đã được các ngành chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu, chủ dự án tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp”.

Thường trực HĐND và UBMT thành phố quan tâm giám sát công trình kè chống xâm thực bãi biển Cửa Đại- Ảnh: Đỗ Huấn

Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Thường trực UBMT TQVN có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan. Tuy vậy, mối quan hệ phối hợp đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: công tác tổ chức tiếp xúc cử tri có nơi chưa đạt yêu cầu, hoạt động giám sát có lúc chưa liên tục, thiếu chiều sâu, hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng chưa thiết thực, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật đạt hiệu quả thấp…

Từ thực tiễn hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMT, trên cơ sở những quy định hiện hành, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết một số vấn đề cần thực hiện để phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đó là, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước, vai trò của MTTQ và các cấp chính quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng đa dạng, phong phú. Tích cực đôn đốc lãnh đạo các cấp, các ngành phải dành thời gian thích đáng để xử lý, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là theo QĐ 217, 218 về giám sát và phản biện xã hội trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các dự án, các chương trình mục tiêu của thành phố, tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề tranh chấp nổi cộm; phối hợp với các đại biểu HĐND thành phố tuyên truyền, giải thích kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của HĐND đến các tầng lớp nhân dân hiểu và cùng thực hiện. Đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ để cùng tham gia chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sắp đến, thực sự là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương.

Đỗ Huấn