HĐND thành phố Hội An khóa XII: Thông qua 4 Nghị quyết về đầu tư công

Sáng ngày 19/5, HĐND thành phố Hội An khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XII đã đánh giá tình hình triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của TW, Tỉnh. Nhìn chung, các chủ đầu tư đã cố gắng triển khai hiệu quả công tác thực hiện xác lập các hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan để sớm triển khai thi công xây dựng công trình theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, công tác điều hành quản lý dự án và tiến độ giải ngân đầu tư công đối với các công trình đã được HĐND-UBND thành phố bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 vẫn còn chậm so với kế hoạch. UBND thành phố cho biết, việc giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan do dịch Covid-19; giá vật liệu xây dựng tăng; việc cung ứng, lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu, huy động nhân lực khó khăn; ảnh hưởng bất lợi của thời tiết; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng… Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là công tác tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt, sâu sát, cụ thể; công tác chuẩn bị dự án còn chậm, chất lượng hồ sơ tư vấn chưa tốt nên vướng mắc khi triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư; công tác thẩm định, tư vấn chưa đạt yêu cầu; thủ tục đầu tư, công tác xác lập hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư dự án còn chậm; một số chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu về năng lực…

Tại kỳ họp thứ 8, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố khóa XII xem xét, thông qua báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giãn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn sau; bổ sung danh mục đầu tư công kế hoạch năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B.

UBND thành phố đề nghị cắt, giảm 6 dự án/công trình đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đàu tư dự kiến là 75 tỷ 300 triệu đồng; cho điều chỉnh giãn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sang bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030, với kế hoạch vốn điều chỉnh dự kiến 700 tỷ đồng. Theo đó, UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét thống nhất bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 28 dự án/công trình, với tổng mức đàu tư dự kiến 475 tỷ đồng triệu đồng; điều chỉnh tên 24 danh mục dự án/công trình đầu tư thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-202ng; điều chỉnh tăng mức vốn đầu tư đối với 25 dự án/công trình với tổng số tiền dự kiến điều chỉnh tăng là 140 tỷ đồng…

UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét thống nhất bổ sung danh mục đầu tư công năm 2023 và bổ sung vốn cho các Chương trình/Đề án theo Nghị quyết HĐND thành phố với tổng giá trị là 57.940 triệu đồng; giảm kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án/công trình không có khả năng giải ngân trong năm 2023 (theo đề nghị của các chủ đầu tư) là 57 tỷ 940 triệu đồng đối với 6 dự án.

UBND thành phố cũng đề nghị HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm B với tổng nguồn vốn ngân sách thành phố là 299 tỷ 273 triệu đồng, trong đó quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án đường Trần Nhân Tông nối dài đến đường Hai Bà Trưng 120 tỷ đồng và trụ sở làm việc UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 50 tỷ 578 triệu đồng;  quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khớp nối hạ tầng giao thông phường Cẩm Nam nhằm điều chỉnh một số tuyến đường phù hợp với thực tế, hạn chế bồi thường giải phóng mặt bằng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư … với tổng mức 128 tỷ 696 triệu đồng.

Kỳ họp đã nghe Ban KTXH HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND thành phố phát biểu ý kiến góp ý, thảo luận nội dung các tờ trình của UBND thành phố. “UBND thành phố sẽ tập trung giải ngân vốn đã huy động được trong năm 2023. Đề nghị Hội đồng giao nhiệm vụ và ghi rõ trong Nghị quyết về trách nhiệm của chủ đầu tư khi khảo sát tham mưu cho UBND thành phố trình HĐND thành phố mà không chắc, để điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần thì chủ đầu tư và lãnh đạo của đơn vị đó phải chịu kỉ luật. Từ đây đến cuối tháng 7, nếu tiến độ giải ngân chậm thì UBND thành phố sẽ chủ trì giao ban, có giải pháp đốc thúc” – Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố, nói.

Ông Trần Ánh – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố, kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Ánh – Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: “Ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đảm bảo kế hoạch để ra, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch từng năm, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là công tác lập dự án; kiểm soát chặt chẽ quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật, nhất là chỉ đạo các chủ đầu tư trong việc chuẩn bị dự án thực hiện các thủ tục đầu tư. Chỉ đạo các ngành khi tham mưu các lĩnh vực đầu tư phải sát thực tế, có tính khả thi cao và phù hợp với định hướng phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư nhiều lần trong thời gian đến. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, xem việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất”./.

Quốc Hải