HĐND phường Tân An khoá V tổ chức kỳ họp thứ 3

Ngày 28.12, HĐND Phường Tân An khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình KTXH-ANQP năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền.

HĐND Phường Tân An khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3

Năm 2021, HĐND, UBND phường đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tích cực tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hạ tầng kỹ thuật kinh tế – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; văn hoá – xã hội được chú trọng, cảnh quan, vệ sinh môi trường cải thiện; ANCT, TTATXH được giữ vững.

 Tổng thu ngân sách hơn 11,6 tỷ đồng, đạt trên 124% so với chỉ tiêu; doanh thu hộ cá thể ước đạt 40,8 tỷ đồng, giá trị ngành TTCN ước đạt hơn 18,2 tỷ đồng.

Hoạt động của các đại biểu HĐND phường Tân An cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với quân dân chính khối phố đồng thời đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng về các giải pháp phát triển tại địa phương,…

Quốc Hải

Trả lời