HĐND phường Tân An khóa IV tổ chức kỳ họp thứ nhất

HĐND phường Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường đồng thời bầu các chức danh của UBND, HĐND phường khóa IV.

Sau khi UBBC báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND và trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường khóa IV, UBMTTQVN phường đã thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường Tân An khóa IV- Ảnh: Quốc Hải

Tiếp đó, kỳ họp đã bầu các chức danh của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Trần Xuân Tính –  Chủ tịch,  bà Ngụy Thị Như Đào – Phó Chủ tịch, bà Trần Thị Minh – Trưởng Ban Pháp chế, ông Nguyễn Thanh Tiến – Phó Trưởng Ban Pháp chế và ông Võ Như Bình – Trưởng Ban KT-XH, ông  Nguyễn Hữu Thọ – Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND phường.

Về các chức danh của UBND phường khóa IV, kỳ họp thứ nhất HĐND phường Tân An đã bầu ông Lê Mới – Chủ tịch UBND, ông Đinh Hoa – PCT UBND cùng 2 ông Hà Công Tâm và Nguyễn Văn Tuấn là Uỷ viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021./.

Quốc Hải