Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Kim năm 2022”

Ngày 12/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Kim tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Kim năm 2022”.

Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Kim năm 2022”

Năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Kim đã đoàn kết hoàn thành tốt công tác được phân công, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã, xây dựng Nông thôn mới nâng cao và đề án Làng quê – Làng nghề sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết những nhu cầu cần thiết của Nhân dân.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến đạo đức, tác phong, lối sống và tinh thần làm việc, giúp cán bộ, công chức của UBND xã làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, nâng cao phẩm chất đạo đức, tăng cường mối quan hệ hiểu biết, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *