Đảng ủy phường Cẩm Châu triển khai kế hoạch thi đua xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Sáng ngày 10/8, Đảng ủy phường Cẩm Châu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện chi ủy 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Cẩm Châu lần lượt lý kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Từ năm 2020 đến nay, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy phường Cẩm Châu chú trọng thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả. Công tác Dân vận được triển khai với nhiều hình thức, trong đó đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” hết sức thiết thực. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã tổ chức 40 cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng bộ đã kết nạp được 26 đảng viên mới. Công tác quản lý nhà nước và hoạt động của Mặt trận, của các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2020 và 2021, Đảng bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, UBND phường dẫn đầu phong trào thi đua khối phường toàn thành phố. Năm 2022, Đảng bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” do ảnh hưởng đánh giá xếp loại của chi bộ trường TH Lý Tự Trọng, UBND phường xếp hạng thi đua thứ nhì khối phường toàn thành phố.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Cẩm Châu trao bảng giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” cho các chi bộ

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường và chi ủy 11 chi bộ trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025 với 4 nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt.

ĐỖ HUẤN