Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý BTDSVH Hội An thành công tốt đẹp

“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn đơn vị; Không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo tồn vững chắc và phát huy bền vững di sản văn hóa Hội An”. Đó là mục tiêu được Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An xác định tại Đại hội lần thứ VI diễn ra vào chiều hôm qua 3-6.

Những lá phiếu bầu chọn người tài đức cho nhiệm kỳ mới

Trong 5 năm (2010-2015), Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo xây dựng thực hiện 9 đề tài nghiên cứu khoa học, tiêu biểu  như đề tài “Văn hóa Hội An”, “Nghiên cứu biên soạn Địa chí Hội  An”; hoàn thành hồ sơ khoa học cho 24 DSVH phi vật thể có giá trị, lập hồ sơ đề nghị đưa 2 DS vào danh mục DSVH phi vật thể cấp Quốc gia. Qua sưu tầm, nghiên cứu, đơn vị cũng đã biên soạn, in, phát hành 9 đầu sách và 20 bản tin chuyên môn cùng 2 ấn phẩm về 1 số loại hình VH phi vật thể ở Hội An. Trên lĩnh vực quản lý, tu bổ di tích,  Trung tâm đã xây dựng hồ sơ trình  UBND tỉnh công nhận 12 di tích cấp tỉnh, cấp giấy chứng nhận cho 119 di tích nằm trong danh mục bảo vệ của thành phố. Đơn vị cũng đã trực tiếp chống đỡ cho 48 lượt di tích xuống cấp và hỗ trợ 37 lượt tự chống đỡ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão. Các chuyên mục phát thanh trên sóng Đài Hội An cùng website, bản tin định kỳ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong công tác bảo  tồn di sản. Qua đó, Trung tâm đã góp phần làm sáng tỏ nhiều lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu và nhân dân quan tâm; góp phần giữ vững tính chân xác của di tích cũng như đã tạo điều kiện cho du khách hiểu rõ hơn về  văn hóa vật thể, phi vật thể của Hội An. Các mặt về ANQP, xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể tại đơn vị cũng giành được nhiều kết quả đáng kể.

BCH mới ra mắt Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được và xuất phát từ những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ TTQLBTDSVH HA phấn đấu giữ vững danh hiệu Tổ chức cơ sở  Đảng trong sạch vững mạnh, Công sở văn minh, Cơ quan có đời sống VH tốt, Công đoàn cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, Đảng bộ TTQLBTDSVH HA tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiên cứu khoa học, tập trung theo hướng chuyên sâu, vừa mang tầm khái quát cao, sát hợp với định hướng “Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch”, nghiên cứu sự gắn kết giữa DSVH với Khu dự trữ sinh quyển thế giới phục vụ thiết thực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Hội An. Đại hội đã bầu BCH mới với 7 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII./-                                                           

HOÀNG DUY