Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Cẩm Nam lần thứ VII

Trong 2 ngày, 27 & 28/4, Hội LHTN Việt Nam phường Cẩm Nam tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc vận động và chương trình lớn của Hội LHTN Việt Nam đã được UB Hội LHTN phường Cẩm Nam triển khai đồng bộ, hiệu quả với những cách làm hay, mô hình tốt, nhiều hoạt động có kết quả cao, mang lại chất lượng tốt, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng, nâng cao uy tín, nâng tầm quan trọng của tổ chức Hội trong thanh niên.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả tích cực.
Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên được quan tâm. Hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức sôi nổi nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên.
Phong trào tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội thông qua “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Thanh niên Cẩm Nam đã hiến 100 đơn vị máu tập trung và tại các bệnh viện trong và ngoài địa bàn thành phố, duy trì ngân hàng máu sống với hơn 20 thành viên.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Cẩm Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024-2029) đã hiệp thương cử UB Hội khóa mới gồm 7 ủy viên và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Hội An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 – 2029) sắp tới. Chị Lê Thị Doãn Loan là Chủ tịch Hội LHTN phường Cẩm Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029).

PHAN SƠN