Đại hội Công đoàn thành phố Hội An lần thứ XII

Trong 2 ngày 14 và 15/6, Đại hội Công đoàn thành phố Hội An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công. Với chủ đề “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, 131 cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 5.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố đã tham dự.

131 cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 5.000 ĐV – CNVCLĐ tham dự

5 năm qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại Hội An tuy giảm nhiều về số lượng do dịch bệnh Covid-19 nhưng được nâng cao chất lượng. Vai trò, chức năng, vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong xã hội, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; hàng năm có từ 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa..

Liên đoàn lao động thành phố có 114 Công đoàn cơ sở trực thuộc, đã phát triển hơn 3.000 đoàn viên, đạt 201,9%; thành lập mới 33 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 220% so với Nghị quyết. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động được tổ chức sôi nổi, hiệu quả; trong 5 năm giới thiệu được 317 đoàn viên ưu tú và đã có 222 đoàn viên được kết nạp vào Đảng…

Ra mắt BCH Công đoàn TP Hội An Khóa XII

Trong nhiệm kỳ đến, Công đoàn thành phố phấn đấu phát triển, kết nạp mới 2.500 đoàn viên và thành lập mới 15 Công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài Nhà nước; 90% trở lên số Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 80 % trở lên Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn thành phố Hội An nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 11 thành viên./.

QUỐC HẢI