Đại hội chi bộ Phòng Nội vụ lần thứ XI

Chi bộ Phòng Nội vụ TP vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X và đề ra mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội xác định, 5 năm đến, Phòng Nội vụ TP tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các xã phường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính và chế độ công vụ, nhất là vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức, phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị sẽ thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về tôn giáo, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về thanh niên, tổ chức hội…

 Đại hội bầu Chi ủy khóa mới

5 năm trở lại đây, Chi bộ phòng Nội vụ đã tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phối hợp với các ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Trong đó, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố củng cố, kiện toàn các phòng ban, đơn vị sự nghiệp gắn với triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Ngoài tham mưu bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị, Phòng Nội vụ thành phố còn thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên lao động đương nhiệm và về hưu, tham mưu thành phố tổ chức thành công các cuộc bầu cử đại biểu và trưởng phó thôn khối phố; tuyển chọn, cử đào tạo và phân công công tác 30 học viên đề án 500 về các xã phường. Phòng cũng đã tham mưu cử 102 lượt cán bộ công chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Riêng trong công tác cải cách hành chính, phòng Nội vụ đã triển khai hiệu quả Đề án “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong bộ máy công quyền trên địa bàn thành phố”, tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; đề nghị cấp trên khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng cho 7 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, truy tăng, phong tặng danh hiệu vinh dự cho gần 500 lượt người có công cách mạng; tham mưu UBND thành phố giải quyết kịp thời các nhu cầu về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo…

5 năm liền, Chi bộ Phòng Nội vụ đạt trong sạch vững mạnh, với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lê Hiền

 

Trả lời

Đài Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An

Giấy phép trang TTĐT: Số 09/GP-Sở TTTT do Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2014

Số 01 A Hoàng Diệu - TP Hội An - Quảng Nam

ĐT: 0235 3861213 - Email: daittthhoian@gmail.com

Bản quyền thuộc về Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Thành phố Hội An. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Đài TT-TH Hội An (http://hoianrt.vn)

Thiết kế bởi: Đài TT - TH TP Hội An.