Chi bộ Điện lực Hội An: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, Chi bộ Điện lực Hội An đã tập trung lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành, xây dựng phát triển hệ thống lưới điện tại thành phố Hội An và 2 phường Điện Nam Đông, Điện Dương – thị xã Điện Bàn.

Trong các năm qua, Cấp ủy – Chi bộ Điện lực Hội An luôn chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ,nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Đồng chí Bùi Văn Phương – Giám đốc Điện lực tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã kết nạp được 03 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong lên 20 người, chiếm 38,46 % CN-CNV; giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú để theo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xây dựng, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của phòng/ đội/ tổ sản xuất đáp ứng đủ theo yêu cầu Quy chế 212 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam gắn với Nghị quyết 285-NQ/ĐU của Đảng uỷ Công ty về công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ đến năm 2020.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên cho thấy, Chi bộ đã thực hiện đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; các đảng viên được giám sát đều thực hiện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không có dấu hiệu vi phạm.

Song song với công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Chi bộ Điện lực Hội An thường xuyên quan tâm, hỗ trợ hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Đời sống vật chất và tinh thần cho CB-CNV được quan tâm đúng mức, đúng luật lao động, quy chế, nội quy của Ngành và Công ty. 100% người lao động có việc làm theo đúng ngành nghề, sức khoẻ của từng cá nhân, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Thực hiện công khai dân chủ, công bằng xã hội phân phối thu nhập, chế độ tiền lương, BHXH. Phong trào văn thể mỹ, các buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm các ngày lễ lớn, tham quan, sinh nhật, giao lưu,… được tổ chức với nội dung phong phú thiết thực, tạo sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó, thúc đẩy tinh thần thi đua ngày càng sôi nổi.

Nhờ vậy, đơn vị đã khắc phục được những khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2019, sản lượng điện thương phẩm đạt 262,690 triệu kWh, tăng 3,13% so với cùng kỳ; doanh thu tiền điện đạt 612,78 tỷ đồng, tăng 16,06 % so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu như tổn thất, tỷ lệ thu tiền điện, suất sự cố đường dây và trạm biến áp, kiểm tra giám sát mua bán điện đều đạt và vượt kế hoạch Công ty giao.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khen tặng“Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”

Năm 2019, Điện lực Hội An dẫn đầu thi đua nhóm các Điện lực nhóm A và xếp vị thứ 2 về thi đua toàn diện khối các Điện lực thuộc Công ty, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tặng bằng khen và được Công ty Điện lực Quảng Nam tặng nhiều giấy khen. Chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 liên tục được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, trong đó có hai năm liền 2018-2019 được Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên liên tục được xếp loại vững mạnh hằng năm.

Để “Đáp ứng đủ điện và đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016-2020”, năm nay, Chi bộ Điện lực Hội An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và các Chỉ thị, Qui định của Đảng bộ các cấp. Quản lý hệ thống lưới điện, kinh doanh đáp ứng yêu cầu hiệu quả cao, đảm bảo cấp điện kịp thời, thường xuyên và ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần CBCNV trong đơn vị.

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, xử lý các nguy cơ mất an toàn tại các trạm biến áp

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, mỗi cán bộ đảng viên, CB-CNV Điện lực Hội An phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ Trong sạch vững mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của mọi thành phần kinh tế và dân cư.

Nguyễn Nho Nam