Cẩm Hà đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Vừa qua, cán bộ và nhân dân xã Cẩm Hà đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận và cờ thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2015.

Trong 5 năm (2011 – 2015), Cẩm Hà đã huy động gần 19 tỷ 300 triệu đồng từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư thực hiện chương trình. Từ chỗ chỉ đạt 5 tiêu chí vào năm 2011, đến nay Cẩm Hà đã hoàn thành cả 19 tiêu chí theo chuẩn quốc gia. Trong đó, đáng kể nhất là thu nhập bình quân đầu người từ 11,5 triệu đồng đã tăng lên gần 27 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,82% xuống còn 0,16%, xã không còn nhà tạm… Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, công tác vệ sinh môi trường, an ninh chính trị – TTATXH và xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, phát triển khá toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố trao bằng công nhận, cờ thi đua và hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân xã Cẩm Hà đạt chuẩn nông thôn mới- Ảnh: Đỗ Huấn

Tiếp tục nâng cao chất lượng và tạo sự phát triển bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020, xã Cẩm Hà chú trọng triển khai kế hoạch và các giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới gắn với du lịch nông nghiệp và sinh thái, trong đó chú trọng các tiêu chí mới đạt cơ bản và chưa thực sự bền vững như: giao thông, thủy lợi, thu nhập, văn hóa, an ninh trật tự…

Đỗ Huấn