Trách nhiệm với dân

Một trong những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016 cần tiếp tục được kế thừa và phát huy đối với HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được cử tri bầu chọn vào ngày 22/5 tới là các hoạt động phải thể hiện cao trách nhiệm trước nhân dân của cơ quan đại diện quyền lực của nhà nước tại địa phương cũng như từng đại biểu dân cử.

Đó là việc đa dạng các hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri, đối tượng tiếp xúc phải phù hợp với nội dung. Chương trình tiếp xúc với cử tri phải tương thích, dành nhiều thời gian để cử tri tham gia phát biểu. Các nội dung chuyên đề ngoài việc tiếp xúc rộng rãi cử tri, cần phải tổ chức tiếp xúc với cử tri có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm. Mặt khác phải tăng cường hình thức giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên những vấn đề được phát hiện qua thực tiễn công việc hoặc qua phản ánh của cử tri, phương pháp, cách thức tiến hành giám sát phải khoa học, chú trọng phát huy tính dân chủ trong quá trình giám sát. Nếu phát hiện những vấn đề có sai phạm thì đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Thường trực HĐND thực hiện có hiệu quả việc tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố, tiếp công dân tại nơi làm việc và tổ chức tiếp dân lưu động tại một số xã phường, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề. Thông qua hoạt động tiếp dân, Thường trực HĐND đã đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố, các ngành hữu quan xem xét, giải quyết được nhiều đơn thư khiếu nại, yêu cầu kiến nghị chính đáng của nhân dân trên các lĩnh vực đất đai, nhà ở phù hợp với pháp luật và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình đánh giá cao”.

Lãnh đạo và các đại biểu HĐND thành phố tham gia trồng cây xanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp, phiên họp, Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND thành phố đã thực hiện 25 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo nghị quyết của HĐND (bình quân mỗi năm có hơn 5 cuộc giám sát theo chuyên đề). Các cuộc giám sát, khảo sát đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tập trung trên các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, ngân sách, thuế, trật tự an toàn xã hội, chính sách xã hội… Các báo cáo giám sát trình tại kỳ họp của HĐND được đại biểu HĐND, đại biểu khách mời dự kỳ họp đều đồng tình, đánh giá cao. Qua đó góp phần quan trọng vào việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với UBND, là cơ quan chấp hành của HĐND thành phố nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng đã nêu cao ý thức và thái độ trách nhiệm thực thi quyền hạn. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao đổi: “UBND thành phố đxa ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp công dân giữa Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND và UBMT TQVN thành phố, theo đó lãnh đạo UBND thành phố đã dành ngày thứ tư hằng tuần để tiếp và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân. Đối với những việc không thể giải quyết ngay, UBND đã chuyển cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu cụ thể để lãnh đạo UBND thành phố xem xét quyết định theo đúng Quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài”.

Cử tri xã đảo Tân Hiệp dự buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong 5 năm qua, UBND và các ban ngành, địa phương đã tiếp gần 4990 lượt công dân (trong đó UBND thành phố tiếp hơn 2000 lượt), đã nhận 97 đơn khiếu nại, tố cáo (trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố 93 đơn), đến nay đã giải quyết xong, không còn tồn đọng. UBND thành phố cũng đã thường xuyên theo dõi và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các biểu hiện sai phạm, các trường hợp vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân nhằm làm trong sạch bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhiệm kỳ qua, UBND đã xử lý kỷ luật 18 cán bộ, công chức (trong đó có 11 cán bộ xã phường) với các hình thữ xử lý cụ thể là buộc thôi việc 1 trường hợp, cách chức 2, cảnh cáo 8 và khiển trách 7.

Đánh giá tổng quát hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND thành phố, ông Kiều Cư – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận tinh thần và thái độ trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và các đại biểu dân cử:“Chịu trách nhiệm trước nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước cấp trên, HĐND thành phố khóa X đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn chức năng theo luật định, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến mới với những cách làm sáng tạo, phát huy được dân chủ, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố”, ông Cư nói.

Đỗ Huấn