Hội An với ISO hành chính

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại Hội An chưa phát huy hết tính năng.

Ứng dụng đến đâu ?

Từ năm 2009, Phòng Tài nguyên và môi trường Hội An đã xây dựng và đưa vào áp dụng các quy trình công việc bằng phương pháp hiện đại. Các lĩnh vực giao đất; cấp giấy chứng nhận QSD đất; hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, không phải xin phép; hợp thửa, tách thửa quyền sử dụng đất; Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất; đăng ký thế chấp, xóa thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất;… đã thực hiện bằng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

“Chúng tôi cũng đã ứng dụng đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất; thừa kế quyền sử dụng đất; chuyển đổi vị trí đất ở và đất trồng cây lâu năm và đăng ký chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất bằng ISO. Nó đã mang lại hiệu quả khá thiết thực nhu hạn chế thời gian đi lại của công dân, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ,…” – Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Phòng cho biết.

Cũng từ năm 2009 đến nay, toàn thành phố có 7 cơ quan, đơn vị đã được Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng quy trình và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008. Phòng Tài chính Kế hoạch đã áp dụng quy trình cấp mới, thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh hộ cá thể; Phòng Quản lý Đô thị cấp phép xây dựng, điều chỉnh bổ sung, gia hạn giấy phép xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp đổi biển số nhà; Phòng Tư pháp xây dựng quy trình thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc và quản lý hồ sơ hộ tịch.

Tra cứu thủ tục hành chính qua hệ thống “một cửa” điện tử- Ảnh: Quốc Hải

Cùng với đó, Thanh tra Thành phố đưa vào quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Văn phòng HĐND&UBND Thành phố thực hiện quy trình về tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố; Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa với quy trình xây dựng trong phố cổ. Năm 2015, Hội An cũng đã thành lập lại Ban chỉ đạo ISO 9001:2008.

Những nỗ lực đó cho thấy, quá trình triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Hội An đã đạt một số kếtquả cơ bản. Các nội dung, mục tiêu đăng ký chất lượng hằng năm được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công chức, mang lại nhiều lợi ích chính đáng cho công dân và tổ chức khi đến giao dịch. Hệ thống “một cửa” điện tử của thành phố hoạt động hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận tiện trong quá trình giao tiếp của công dân với các cơ quan nhà nước.

“Tuy nhiên, một số đơn vị đã được áp dụng hệ thống nhưng chưa quan tâm nhiều đến việc cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống. Một số quy trình sau khi xây dựng xong chưa thực sự phát huy hiệu quả. Việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3 chậm được triển khai trên các lĩnh vực thủ tục hành chính.” – Ông Nguyễn Đào – Phó Trưởng Phòng Nội vụ – Cơ quan trực BCĐ Cáicách hành chínhcủa thành phố cho biết.

Chưa phát huy tính năng của ISO

Nguyên nhân một phần được cho là do người dân đã quen với kiểu giao dịch truyền thống, chưa quen với việc giao dịch qua mạng nên việc áp dụng dịch vụ công mức độ 3 bước đầu còn khó khăn, hiệu quả chưa cao. Thêm vào đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa tại bộ phận “một cửa” cũng chưa được đầu tư đồng bộ, đúng mức để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Bộ phận TN&TKQ thành phố tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ/năm, trong đó, giải quyết đúng hạn trên 90%-

Ảnh: Quốc Hải

Thừa nhận thực tế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố – Nguyễn Văn Dũng cho biết, đến nay, Cổng Thông tin điện tử của thành phố cung cấp 126 thủ tục hành chính các lĩnh vực của các cơ quan đơn vị trên địa bàn đạt mức độ 2, cho phép tổ chức, công dân tải về hồ sơ và các thông tin về mẫu đơn liên quan, quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. 2 địa phương Minh An và Cẩm Thanh còn triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giao trả hồ sơ cho công dân, giúp lưu trữ cũng như liên thông một số quy trình với các phòng ban chuyên môn.

“Nhưng thực tế là công dân chỉ quen đến phòng “một cửa” mua hồ sơ về điền vào đem nộp chứ ít ai vào mạng in sao văn bản tự làm thủ tục. Cho đến năm ngoái, Hội An mới triển khai được phần mềm dịch vụ công mức độ 3 cho 2 dịch vụ đăng ký kinh doanh và cấp biển số nhà” – Ông Dũng nhấn mạnh.

Dù vậy, năm nay, thành phố vẫn tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính quyền điện tử để bảo đảm hiệu quả các hoạt động. Uỷban nhân dânthành phố cũng sẽ mở rộng, cải tiến và xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho toàn bộ các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường.

Ông Nguyễn Minh Lý – Chánh Văn Phòng UBND thành phố, trực tiếp phụ trách bộ phận “Một cửa” của thành phố nói: “Chúng ta đầu tư kinh phí tương đối lớn nhưng chưa phát huy hết tính năng của ISO hành chính. Sắp tới triển khai ra toàn bộ các phòng ban nữa thì không biết hiệu quả như thế nào ? Mà cái này, để duy trì, hằng năm phải có kinh phí để tiến hành đánh giá nội bộ và để người ta chứng nhận ISO nữa.”

Quá trình triển khai ứng dụng cho thấy, việc  xây dựng hệ thống tài liệu ISO nhìn chung khá phức tạp, phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn giúp xây dựng hồ sơ, do vậy, UBND thành phố đã đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh cần giao cho các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách hệ thống ISO 9001:2008 của các đơn vị, địa phương./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *