Hội An: 10 năm 252 đề tài khoa học-công nghệ

Ngày 1/4, thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác KH&CN cấp huyện giai đoạn 2006-2015.

10 năm qua, cùng với nguồn vốn sự nghiệp khoa học do tỉnh bố trí hằng năm bình quân gần 96 triệu đồng, thành phố cũng đã bố trí một khoản kinh phí đáng kể cho công tác quản lý, ứng dụng KH&CN. Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đã sử dụng từ năm 2006 đến tháng 12/2015 gần 4 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ dành cho nghiên cứu chiếm trên 86% tổng nguồn kinh phí.

Trong giai đoạn 2006-2015, toàn thành phố đã triển khai thực hiện 252 đề tài, dự án, công trình, trong đó, có 125 công trình do các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện trên tất cả các lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường sinh thái; Khoa học và công nghệ phục vụ các ngành kinh tế – xã hội chủ yếu. Cùng với đó, việc quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từng bước được đổi mới, công tác sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng sản phẩm; hợp tác trong nghiên cứu, quản lý khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn cũng được tổ chức hiệu quả.

Kết 10 năm công tác KH&CN tại Hội An- Ảnh: Quốc Hải

Tuy nhiên, một số hạn chế và tồn tại trong công tác KH&CN trên địa bàn thành phố được Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng Phòng Kinh tế, cơ quan trực Hội đồng Khoa học thành phố cho biết:“Việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý chưa được tiến hành mạnh mẽ. Chưa tạo được phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi nhất là ở các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Số lượng các đề tài KH&CN do các ngành, đơn vị, địa phương đề xuất còn quá ít, nhất là những năm gần đây, bình quân chỉ có từ 2-3 phiếu đề xuất. Hằng năm, thành phố đều có thông báo đăng ký nhiệm vụ khoa học đến các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn, nhưng số lượng đề tài đăng ký rất ít.Một số đề tài đã nghiệm thu nhưng khả năng ứng dụng không cao, có đề tài chỉ áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu, chưa được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, có đề tài đã được nghiệm thu khá lâu nhưng chậm đưa vào ứng dụng, có đề tài mới đưa vào ứng dụng nhưng đã có công nghệ mới thay thế,..”

Quốc Hải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *