Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây được các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. “Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đã có những chuyển biến nhất định, góp phần đẩy nhanh tiến trình tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn”, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Đến nay, thành phố đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020, triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ công. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận TN&TKQ với 18.827 hồ sơ đã tiếp nhận trong năm vừa qua, trong đó đã giải quyết đúng thời hạn đạt 99,1%. Hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước được tăng cường thông qua việc triển khai phần mềm giám sát thực hiện công việc được giao và dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ tục cấp phép ĐKKD và biển số nhà.

Giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông- Ảnh: Đỗ Huấn

Năm nay, công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định gắn liền với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm mục tiêu chung là đơn giản hóa các thủ tục, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tăng mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, viên chức.

Nội dung tập trung là đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa hoặc ban hành mới, sửa đổi bổ sung, hoặc hủy bỏ các thủ tục không cần thiết, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh. Thực hiện công khai niêm yết thủ tục hành chính theo các quy định của Bộ tư pháp và UBND tỉnh, đảm bảo việc công khai, xin lỗi của đội ngũ phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân. Triển khai thực hiện đảm bảo, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính… Ông Nguyễn Đào – Phó Phòng Nội vụ – cơ quan thường trực BCĐ CCHC thành phố cho biết thêm, sẽ tiếp tục đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố vào thực hiện tại bộ phận một cửa. Các thủ tục này, hiện nay đã thực hiện được 92 thủ tục hành chính, sắp tới đây thành phố đưa tiếp thủ tục hành chính của ngành LĐTBXH vào bộ phận một cửa. “Việc thực hiện thủ tục hành chính này là phải thực hiện cho được 3 giảm: một là giảm về thủ tục hồ sơ, hai là giảm về chi phí, ba là giảm về thời gian để tạo điều kiện cho tổ chức và công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa”, ông Đào nói.

Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đồng thời để thực sự tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, thành phố sẽ thành lập đường dây nóng ở thành phố và các xã phường để tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị về công tác này.

Đỗ Huấn