Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam và Chi đội Kiểm ngư số 3 phối hợp tuyên truyền biển, đảo tại thành phố Hội An

Sáng ngày 27/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam và Chi đội Kiểm ngư số 3 đã phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo tại 2 điểm trường THPT chuyên Lê Thành Tông và THPT Trần Quý Cáp tại thành phố Hội An, nhân buổi chào cờ đầu tuần, với hơn 2300 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự.

Tại buổi truyên truyền, các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã nghe cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 3 thông tin về tình hình biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam vững mạnh…

Đợt tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để các học sinh cuối cấp của trường nắm vững thông tin tuyển sinh, chế độ, quyền lợi khi dự thi vào Học viện Hải quân.

NHẬT QUANG