Đảng bộ Trung tâm VH-TT và TT-TH học tập Nghị quyết Đại hội XIII  và chuyên đề 2021

Sáng ngày 4.10, Đảng bộ Trung tâm VH-TT và TT-TH TP. Hội An đã tổ chức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, cũng là chuyên đề năm 2021.

Cùng với đó, các đảng viên còn được quán triệt một số nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây cũng là chuyên đề của năm 2021.

Lớp học tập giúp đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời nâng cao nhận thức trong đảng viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau đợt học này, các chi bộ và các bộ phận trực thuộc Trung tâm sẽ triển khai rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, gắn liền với các nội dung Nghị quyết của Đảng và chuyên đề nói trên.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *