Xây dựng nông thôn mới: Vị thế quan trọng của xã đảo Tân Hiệp

Như Đài chúng tôi đã đưa tin, trong tuần qua UBND xã Tân Hiệp đã tổ chức lễ phát động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đây là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân xã đảo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tập trung ở 4 xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim và Tân Hiệp) giai đoạn này.

Lãnh đạo xã Tân Hiệp xác định xây dựng nông thôn mới là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về tài nguyên biển đảo, của khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu bảo tồn biển quốc gia nguồn lực về con người và truyền thống văn hóa, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước các cấp, huy động sức mạnh của cả cộng đồng, khơi dậy nguồn lực trong dân. Ông Trần Tấn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã, cho biết mục tiêu chung:“Từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới của Tân Hiệp là: xây dựng và phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững và có bản sắc riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm phát triển mạnh mẽ du lịch cộng đồng. Xây dựng xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, có kiến trúc, cảnh quan phù hợp với tự nhiên, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với kinh tế du lịch là mũi nhọn, gắn lâm ngư nghiệp với dịch vụ du lịch, xây dựng và phát triển xã nông thôn mới trên cơ sở đảm bảo ổn định, giàu bản sắc văn hóa cư dân biển đảo, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, môi trường nhân văn. Hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng phải được tăng cường, nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và chiến sĩ trên đảo”.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp đánh trống phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới- Ảnh: Đỗ Huấn

Cùng với các xã trong thành phố, 5 năm qua thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tân Hiệp đã nhận được sự đầu tư hỗ trợ tích cực của lãnh đạo các cấp và thu đạt những kết quả đáng kể. Kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng nhanh, ngành du lịch – dịch vụ và thương mại phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế được đầu tư xây mới và nâng cấp như: hồ chứa nước bãi Bìm, âu thuyền, hệ thống giao thông đường bộ, đặc biệt là dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo đã được triển khai và sắp hoàn thành… đã làm thay đổi diện mạo xã đảo, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển những năm tiếp theo. Định hướng xây dựng nông thôn mới xã Tân Hiệp, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu: “Đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã tân Hiệp cần xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm 2020 cũng như những năm tiếp theo. Với điều kiện đặc thù của một xã đảo vừa có vị trí quá quan trọng về QPAN vừa là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển, vừa là một điểm du lịch đặc sắc của Hội An, của Quảng Nam. Dó đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án này trên địa bàn xã phải đáp ứng được các yêu cầu trên, phải đảm bảo đúng tinh thần nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển xã đảo và cần xem đó là mục tiêu lớn nhất cần hướng tới trong giai đoạn đến để dảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Và cần phải thấy rằng, chăm lo cho Cù Lao Chàm không chỉ giải quyết vấn đề nội tại của xã mà chính là chăm lo cho sự phát triển của thành phố cả về nhiệm vụ phát triển kinh tế, lẫn bảo vệ gìn giữ môi trường cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện nhiệm vụ QPAN, xây dựng thương hiệu Hội An ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè du khách gần xa”.

Du lịch phát triển, thu nhập của người dân xã đảo tăng cao- Đỗ Huấn

Xây dựng xã nông thôn mới rất cần sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước các cấp nhưng yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công là sự đồng thuận, là nguồn nội lực của nhân dân, sự hưởng ứng tham gia của từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, khắc phục cho bằng được tư tưởng trông chờ ỷ lại đang còn vương vãi đâu đó trong một bộ phận người dân trên đảo lâu nay. Hiện nay, Tân Hiệp đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn quy định của quốc gia. Lãnh đạo địa phương đã xác định cụ thể kế hoạch, lộ trình phấn đấu để hoàn thành cả 19 tiêu chí này trước năm cuối giai đoạn 2016 – 2020. Ông Trần Phúc – Chủ tịch UBMT TQVN xã Tân Hiệp xác định: “Một là, làm tốt công tác vận động tuyên truyền để mọi người dân xã nhà hiểu và biết được mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã Tân Hiệp thành công xã nông thôn mới với kết cấu hạ tầng đồng bộ, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân ngày càng khá giả hơn, môi trường xanh sạch đẹp, xứng đáng là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Hai là phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo của nhân dân xã nhà, tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, mà trước hết phải thực hiện 15/18 tiêu chí trong năm 2016. Trước mắt tập trung duy trì những tiêu chí cơ bản đã đạt được, từng bước thực hiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 19 tiêu chí của bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới”.

Đỗ Huấn