Tín nhiệm cao, kỳ vọng mới

Tuy chỉ mang tính chất là cuộc hội nghị đại biểu cử tri ở địa bàn dân cư nhưng hội nghị bầu cử Trưởng và Phó trưởng thôn, khối phố diễn ra vào ngày chủ nhật (9/7) vừa qua thực sự là ngày hội ở cộng đồng địa phương, ngày hội phát huy quyền dân chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng bộ máy tự quản ở khu vực dân cư.

Diễn ra nhanh gọn, chủ yếu trong buổi sáng, cả 77 thôn, khối phố trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn và đúng luật. Đại đa số cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái, nhiệt tình và tự giác tham gia bầu cử sớm, đông đủ với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Phan Văn Khánh – Bí thư chi bộ thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh cho biết: “Sáng nay khai mạc, đông đủ bà con tới rất hồ hởi, phấn khởi, tham gia bỏ phiếu bầu Trưởng và Phó thôn với tinh thần trách nhiệm. Theo nhận xét ban đầu của lãnh đạo ở đây thì nhìn chung lần này nhân sự đưa ra được bà con rất tin tưởng chọn lựa”.

Cử tri đại diện hộ gia đình bỏ phiếu bầu Trưởng và Phó trưởng thôn, khối phố- Ảnh: Đỗ Huấn

Mặc dù không phải là một cấp chính quyền nhưng là tổ chức tự quản, gắn bó gần sát với nhân dân, có nhiệm vụ chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào đời sống thực tế, xuống tận từng hộ gia đình nên công tác nhân sự được các cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận từ thành phố đến các xã phường đặc biệt quan tâm, lãnh đạo sâu sát, chọn cử những người đủ đức, đủ tài, được quần chúng nhân dân tín nhiệm để bầu vào chức danh Trưởng và Phó trưởng thôn, khối phố. Bà Nguyễn Thị Vân – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thanh trao đổi: “Gắn với nhiệm kỳ Đại hội chi bộ vừa rồi, tất cả các chi bộ đều làm công tác nhân sự đảm bảo theo các yêu cầu, tiêu chuẩn về nhân sự cho nhiệm kỳ bầu Trưởng, Phó thôn. Và kết quả qua các bước hiệp thương, tất cả nhân sự giới thiệu Trưởng, Phó thôn đều đảm bảo theo các yêu cầu đó. Đặc biệt trong đó đa phần các đồng chí là cán bộ trẻ, có năng lực. Chúng tôi hy vọng rằng nhiệm kỳ bầu Trưởng, Phó thôn lần này thì các đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực cho hoạt động của thôn và các phong trào của địa phương. Trong nhiệm kỳ này, ngoài các đồng chí Trưởng, Phó thôn tái cử thì cũng có những đồng chí Trưởng, Phó thôn mới, trong đó có những đồng chí đại học chính quy. Đây cũng là nguồn bổ sung nhân sự cho thôn nói riêng và dự nguồn cho địa phương trong tương lai nói chung”.

Kết quả bầu cử Trưởng và Phó thôn, khối phố vừa qua cho thấy, số phiếu bầu thấp nhất cho mỗi chức danh cũng đạt khoảng 60%, còn hầu hết đều đạt từ hơn 90% đến 100%, có 2 thôn, khối phố là Trảng Sỏi (Thanh Hà) và Bến Trễ (Cẩm Hà) được bầu 2 Phó trưởng thôn và khối phố, 70 vị được bầu là Trưởng thôn, khối phố đều là đảng viên, 7 vị là đối tượng cảm tình của Đảng. Là tổ chức rất quan trọng trong hệ thống chính trị trong công tác bầu cử, thực hiện giám sát và phát huy dân chủ tại cơ sở, Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp đã góp phần quan trọng vào thành công của ngày hội bầu cử Trưởng và Phó thôn, khối phố nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đánh giá ban đầu kết quả cuộc bầu cử, ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết: “Nói chung chất lượng tiêu chuẩn của những người được cử tri tín nhiệm thì đại đa số chúng ta đều đạt tiêu chuẩn đã đề ra. Sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là các chi bộ cũng như sự tín nhiệm của nhân dân do đó công tác nhân sự đến nay đã đảm bảo”.

Rõ ràng, kết quả cuộc bầu cử Trưởng và Phó trưởng thôn, khối phố lần này cho thấy niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng tăng cao, củng cố sự tất thắng của công cuộc Đối mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời cũng mở ra kỳ vọng mới của thành phố và các địa phương trong tương lai.

Đỗ Huấn