Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Dân

Cứ mỗi dịp đón xuân chúng ta lại vui sướng chào mừng ngày sinh của Đảng. Ngày thành lập 3/2 năm nay lại đến trong niềm vui của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng hành cùng lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước và dân tộc, 86 năm qua Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ yêu nước và cách mạng, lãnh đạo toàn dân làm nên những thắng lợi vẻ vang, giữ mãi những mùa xuân hòa bình, yên vui và no ấm. Mối quan hệ giữa Đảng và Dân luôn được coi là máu thịt, không ngừng được tăng cường vững bền, khắng khít. Với Đảng bộ Hội An, đó là bài học quan trọng, sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và là kim chỉ nam hành động trong quá trình lãnh đạo phát triển KTXH ở thành phố. Nhìn lại kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm qua, Bí thư Thành ủy Kiều Cư khẳng định: “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được phát huy, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân được tăng cường, tạo sự đoàn kết, thống nhất, ổn định và phát triển trong toàn Đảng bộ”.

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trong gió xuân- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong công tác tư tưởng và tuyên truyền, cùng với việc triển khai quán triệt, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy còn chỉ đạo phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, giám sát có hiệu quả một số hoạt động trên các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Chẳng hạn như: việc sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu dự án du lịch Phát Đạt (phường Cẩm An); việc trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri thành phố tại các kỳ họp HĐND trong công tác quy hoạch, đầu tư, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị trong những năm từ 2011 đến 2015, tình hình thực hiện nghị quyết an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2013 đến 2016 tại phường Cẩm Nam, xã Cẩm Hà, phường Cẩm Phô và các ngành liên quan. Đáng chú ý trong năm qua, kết hợp triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, Ban Thường vụ đã tăng cường kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi dầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó chú trọng kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nhờ vậy đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước.

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị cũng tiếp tục được BTV coi trọng với phương châm hướng về cơ sở, sâu sát, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở. Nội dung sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng tập trung hướng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực với đời sống người dân. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và từng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Trong tổng số 78 tổ chức cơ sở đảng với 3950 đảng viên toàn thành phố thì có hơn 91% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, hầu hết đảng viên đều hoàn thành, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, chỉ có 0,28% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (giảm 0,04% so với năm 2014).

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2016- Ảnh: Đỗ Huấn

Cũng dựa vào dân, gắn bó với đời sống nhân dân, sâu sát với phong trào cơ sở, năm qua Thành ủy cũng đã bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng cho 309 quần chúng ưu tú, kết nạp được 141 đảng viên mới với chất lượng được nâng cao, có trình độ chuyên môn đại học – cao đẳng và tuổi đời còn trẻ. Mặt khác, qua theo dõi và kiểm tra với thái độ cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, Thành ủy đã xử lý kỷ luật 11 đảng viên vi phạm với các hình thức. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm chính sách dân số, nhận tiền môi giới làm thủ tục đất đai, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp… Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Ánh trao đổi thêm: “Tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên truyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác năm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng xã hội chưa thường xuyên, triển khai học tập chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân còn hạn chế. Nhận thức về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa cao. Vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Đảng phải bị xử lý kỷ luật”.

Nhận ra những thiếu sót, hạn chế là sự tự kiểm nghiêm túc trách nhiệm của Đảng bộ thành phố trước nhân dân, tiếp tục giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện diễn ra, đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận cũng như các đoàn thể từ thành phố đến các xã phường đã, đang và sẽ có sự thay đổi cơ bản qua cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 22/5 sắp tới và Đại hội các tổ chức chính trị – xã hội trong nửa đầu năm mới. Vì vậy rất cần sự đồng thuận cao của xã hội, sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân. Bí thư Thành ủy Kiều Cư xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phải thật sự sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhạy bén trong dự báo tình hình để chủ động lựa chọn những công việc, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề lớn, quan trọng tập trung lãnh đạo tạo ra đột phá mới trong công tác xây dựng Đảng để đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2016”.

Mùa xuân thiên nhiên làm cho bầu trời u ám bỗng sáng bừng, cây đang khô cành úa lá bỗng đâm chồi nẩy lộc. Gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với Dân, tin rằng Đảng ta sẽ mãi là mùa xuân trên quê hương yêu dấu.

Đỗ Huấn