Nâng cao hiệu quả các phong trào

Nhìn lại một năm hoạt động của các cấp Mặt trận ở Hội An, có thể khẳng định Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận từ thành phố đến các xã phường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2015.

Cùng với việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức vững mạnh, phát huy tốt dân chủ cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, thường xuyên quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, năm qua Ban Thường trực Mặt trận thành phố đã triển khai sâu rộng và tạo chuyển biến tích cực các phong trào lớn do Trung ương Mặt trận TQVN phát động.

Từ thành phố đến các xã phường đã tổ chức tổng kết 23 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.  Kết quả cho thấy những điển hình sinh động của phong trào từ cơ sở và bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác tập hợp đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng và phát triển đời sống ở địa bàn dân cư. Cuộc vận động ngày càng được nâng cao chất lượng với kết quả có 52/77 khu dân cư, 9/13 xã phường và 67/76 tộc họ đạt danh hiệu văn hóa. Trong đó, có 11 khu dân cư đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền và 7 khu dân cư đạt 3 năm liền được khen thưởng, nhân rộng điển hình.

Phong trào trồng cây xanh phát triển mạnh ở khu dân cư- Ảnh: Đỗ Huấn

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được tiến hành đồng bộ với nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, hữu hiệu. Đến nay đã có 8/13 xã phường và 34/77 khu dân cư không còn hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố chỉ còn 0,55%, thấp nhất tỉnh. Tổng số quỹ “Vì người nghèo” vận động được đạt gần 617 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, UBMT đã hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 15 nhà với tổng số tiền gần 276 triệu đồng.

Ông Trần Ánh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy đánh giá: “Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Nhiều cuộc vận động thiết thực có sức hút mạnh mẽ với các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các mô hình hoạt động ở khu dân cư, các chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như công tác động viên, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo đều được quan tâm thực hiện rất chu đáo”

Trong các chương trình phối hợp, công tác cứu trợ cũng được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 2 năm (2014 – 2015) cũng được triển khai chu đáo, bảo đảm công bằng, sát đúng. Đặc biệt đáng chú ý phải nói đến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật an toàn giao thông”. Bà Nguyễn Thị Hường – Phó Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết nét mới và kết quả của phong trào này: “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, an toàn giao thông gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đưa tiêu chí khu dân cư, tổ đoàn kết, gia đình không có người phạm tội, không có ma túy, không có tội phạm, không có người vi phạm TTAT giao thông vào việc bình xét, công nhân các danh hiệu thi đua như khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa… Qua bình xét cuối năm có 76/77 khu dân cư đạt an toàn giao thông, 66/77 khu dân cư không phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy, 45/77 khu dân cư không phát sinh tội phạm. Duy trì và từng bước nhân rộng các mô hình giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm ở cộng đồng dân cư”

Mỗi dịp tết đến xuân về, Mặt trận vận động nhân dân tham gia trang trí tuyến đường hoa xuân- Ảnh: Đỗ Huấn

Kết quả đạt được khá đồng đều và mang lại hiệu quả cao trong các cuộc vận động lớn và công tác phong trào do Trung ương UBMT TQVN phát động của các cấp Mặt trận thành phố được UBMT TQVN tỉnh đánh giá cao và góp phần đáng kể để Mặt trận thành phố được xếp loại và nhận cờ thi đua xuất sắc với vị thứ hạng nhì cụm đồng bằng của tỉnh. Tuy vậy, Ban Thường trực UBMT thành phố xác định, phong trào vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa tạo được sức bật mạnh mẽ, thiếu chiều sâu thực chất.

Bước vào năm 2016, Mặt trận thành phố sẽ phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với sự cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của mỗi địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai bền vững phong trào, phấn đấu đến cuối năm nay cơ bản không còn hộ nghèo, hoàn thành nhà “Đại đoàn kết” trong dân và nâng cao rõ rệt đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đỗ Huấn