Công tác tuyên giáo Hội An: Định hướng kịp thời và hiệu quả

Theo Ban Tuyên giáo thành ủy, song song với những thuận lợi cơ bản từ sự tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước và địa phương, năm 2015, về cơ bản Hội An vẫn còn những khó khăn, trở ngại trong đời sống xã hội, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ và nhân dân. Ngoài những biểu hiện về giá trị đạo đức có mặt đáng lo ngại khi xuất hiện các hành vi sai trái liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản trong gia đình, các vụ xâm phạm trẻ vị thành niên thì tình hình trật tự an toàn xã hội, mà chủ yếu là các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, số đề, biu hụi và tai nạn giao thông vẫn là những nguy cơ tiềm ẩn, gây bất an trong nhân dân. Bên cạnh đó, công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều bất cập; các dự án xây dựng hạ tầng triển khai chậm tiến độ, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư và ảnh hưởng đến đời sống người dân tại vùng dự án. Tình trạng sạt lở biển Cửa Đại cũng đã tác động sâu sắc đến đời sống vật chất và tư tưởng của một bộ phận nhân dân địa phương. Trong khi đó, năm 2015 cũng là năm diễn ra hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, cao độ nhất là kỳ đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Lắng nghe ý kiến nhân dân từ cơ sở để định hướng tư tưởng- Ảnh: Lê Hiền

Trước tình hình chung như vậy, Ban Tuyên Giáo thành ủy Hội An xác định cần nắm chặt tình hình, diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội để có thể định hướng đúng, kịp thời và hiệu quả. Ngoài việc tham mưu tổ chức 76 lớp học tập, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho gần 12 ngàn lượt cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức trên địa bàn, Ban đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết những bức xúc trong nhân dân như giải tỏa đền bù, di dời bố trí lô bán hàng tại chợ Hội An, giải quyết chính sách cho người có công cách mạng, các vấn đề về tôn giáo… Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng các cấp, Ban Tuyên giáo cũng đã theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dự luận xã hội trên địa bàn, chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố, tích cực thu thập ý kiến của nhân dân đối với Đại hội. Theo Bí thư Thành ủy Kiều Cư, Đại hội Đảng các cấp ở thành phố thành công tốt đẹp trong năm 2015 có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ TP đến xã phường. Đặc biệt, ở nhiều thời điểm quan trọng, việc đi trước một bước của Ban Tuyên giáo thành ủy đã góp phần tích cực trong công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ và nhân dân địa phương. Bí thư thành ủy nhận định: “Phải nói công tác tuyên giáo của thành phố chúng ta rất trôi chảy, rất hiệu quả. Thậm chí có những cái mình đi trước nữa kia, ví dụ như tình hình biển đông. Trước tình hình phức tạp như thế mình rất là nhanh, có những cái mình vận dụng rất là linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, cho nên cái chỉ đạo về công tác tư tưởng rất là kịp thời, rất là sáng tạo”.

Năm 2015, ở nhiều thời điểm khác nhau, ngành Tuyên giáo Hội An đã có những hoạt động phù hợp theo hướng đổi mới. Điển hình là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ngay cả một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân cũng được Ban tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra giám sát hiệu quả. Có thể kể đến như việc kiểm tra sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu dự án du lịch Phát Đạt, phường Cẩm An; kết quả thực hiện nội dung trả lời kiến nghị của cử tri thành phố xung quanh công tác quy hoạch, tài nguyên, môi trường; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đặc biệt, với vai trò là cơ quan trực bộ phận giúp việc thực hiện chỉ thị 03, Ban đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, lệch lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc lồng ghép học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, các cơ quan, hội đoàn thể dần dần đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, kể cả công tác môi trường, Ban đều có sự định hướng trên tinh thần cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đơn cử như việc chỉ đạo công tác giáo dục tại địa phương gắn liền với các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã tạo cơ sở, nền tảng cho ngành giáo dục Hội An đổi mới trong việc đánh giá học sinh và cách ra đề kiểm tra, cách quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học…

Thông qua các hoạt động văn hóa lành mạnh để tập hợp quần chúng nhân dân- Ảnh: Lê Hiền

Bước vào thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, thời gian đến, Ban Tuyên giáo thành ủy xác định sẽ tiếp tục hướng về cơ sở để nắm bắt tình hình, tư tưởng và tâm trạng xã hội. Từ đó định hướng đúng, kịp thời và hiệu quả để các đơn vị, địa phương bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ông Lâm Văn Từng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy nói: “Trong bối cảnh hiện nay, công tác tư tưởng văn hóa phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ bức tranh toàn cảnh của đất nươc, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của người nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đảng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng viên và nhân dân. Công tác tư tưởng văn hóa còn hướng đến nâng cao phẩm chất chính trị lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, muốn đạt được yêu cầu trên phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, tập trung hướng về cơ sở, chú trọng đến đối ngoại giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành công thành phố sinh thái văn hóa du lịch.

Lê Hiền