Tổng kết công tác quân sự 2015

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng vừa chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2016.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị- Ảnh: Lê Hiền

Năm qua, mặc dù tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo, bạo loạn, khủng bố tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực và trên thế giới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá nước ta nhưng tại thành phố, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội cơ bản được giữ vững. UBND thành phố đã điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các công tác giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo hậu cần kỹ thuật của lực lượng vũ trang địa phương đều được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đảm bảo. Đến nay, tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế xã hội và tiềm lực quốc phòng an ninh được củng cố. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì. Quân nhân dự bị được tổ chức biên chế đúng quy định. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ, đảm bảo quân số 100%. Thành phố đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ… Năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự TP đứng thứ nhì trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Lê Hiền

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương trong năm 2016, trong đó, trước mắt cần tập trung làm tốt công tác tuyển quân theo chỉ tiêu tỉnh giao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng các diễn biến mới của tình hình thế giới, nhất là tình hình khủng bố…

Lê Hiền