Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh dự bị động viên

Sáng ngày 30 tháng 8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh dự bị động viên.

Từ năm 1996 – khi pháp lệnh dự bị động viên được ban hành và có hiệu lực đến nay, thành phố đã tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục và thực hiện hiệu quả các nội dung căn bản của pháp lệnh. Các công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật;công tác đảng, chính trị trong xây dựng và huy động lực lượng; tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra các đơn vị dự bị động viên; đảm bảo hậu cần, tài chính để xây dựng và huy động lực lượng, chế độ chính sách đối với dự bị động viên… được triển khai kịp thời, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Lê Hiền

Đến nay thành phố đã tổ chức biên chế quân nhân dự bị theo 7 đầu mối đơn vị dự bị động viên, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng huy động khi có lệnh. Cùng với đó, cơ quan Quân sự thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền cơ sở và kể cả các doanh nghiệp tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng dự bị động viên vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, trong đó đặc biệt lưu ý vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự các cấp đối với chính quyền các cấp trong việc đăng ký và giải quyết việc làm cho dự bị động viên.

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 7 cá nhân và 6 tập thể gồm nhân dân và cán bộ phường Thanh Hà, Tân An, Cẩm Châu, Cẩm Thanh, văn phòng HĐND – UBND thành phố và Ban tham mưu Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

Lê Hiền