Sơ kết công tác xây dựng LL dự bị động viên giai đoạn 2010 – 2015

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố vừa chủ trì hội nghị sơ kết công tác xây dựng đơn vị dự bị động viên, lực lượng dự bị động viên giai đoạn 2010 – 2015 và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Quang cảnh Hội nghị- Ảnh: Lê Hiền

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, công tác động viên quân đội của thành phố nói chung và xây dựng đơn vị dự bị động viên, lực lượng dự bị động viên nói riêng cơ bản đạt hiệu quả cao. Thêm vào đó, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác động viên quân đội ngày càng được nâng cao. Thành phố đã tổ chức đăng ký quân nhân dự bị chặt chẽ, thống nhất, với gần 8.500 người. Việc điều tra xác định phương tiện kỹ thuật được tổ chức đúng quy định, nề nếp, đảm bảo chất lượng. 5 năm qua, thành phố đã biên chế, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 98%. Việc tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị được thực hiện thường xuyên, theo định kỳ hàng năm, qua đó nâng cao bản lĩnh, tinh thần, trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cá nhân tập thể được khen thưởng- Ảnh: Lê Hiền

Riêng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thành phố làm đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ vật chất, phương tiện, tuyển chọn và bàn giao đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Dịp này, UBND Thành phố đã khen thưởng 10 cá nhân và 7 tập thể gồm: Phòng Y tế, Trung tâm VHTT, Ban Chỉ huy Quân sự, nhân dân và cán bộ các xã phường Thanh Hà, Cẩm Châu, Cẩm Nam, Cửa Đại đã có thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2015.

Lê Hiền