Sơ kết 5 năm Nghị định 77 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng vừa chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Thảo luận tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp. Qua đó, các đơn vị đã trao đổi, kiểm tra xác minh hơn 1.500 tin liên quan đến an ninh trật tư, đấu tranh phát hiện và kiên quyết xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã phối hợp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia  vùng biển đảo Tổ quốc…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng trao giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ- Ảnh: Lê Hiền

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 9 cá nhân và 7 tập thể có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 5 năm qua.

Lê Hiền