Huy động 419 quân nhân dự bị tập trung tập huấn, huấn luyện năm 2015

UBND thành phố vừa có kế hoạch huy động quân nhân dự bị tập trung huấn luyện năm 2015.

Theo đó, năm nay, UBND tỉnh giao cho Hội An huy động 419  Quân nhân dự bị, gồm 35 sĩ quan và 384 hạ sĩ quan, binh sĩ; huấn luyện trực tiếp tại Trung đoàn 885, Tiểu đoàn 70 và Tiểu đoàn bộ binh 111 của TP.

Một buổi huấn luyện tại thao trường An Bàng

Vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền 12 xã phường (trừ phường Minh An) tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên kịp thời để Quân nhân dự bị  chấp hành nghiêm lệnh gọi huấn luyện.

Dự kiến thời gian huấn luyện diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 tới, tại các đơn vị nhận quân.

Lê Hiền