Hội Cựu Chiến binh toàn thành phố tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019

Hội Cựu Chiến binh thành phố vừa cho biết, đến nay các xã phường trên địa bàn đã lần lượt tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

Hội nghị tổng kết phong trào của Hội CCB phường Cẩm Phô- Ảnh: Lê Hiền

Qua hội nghị, các cơ sở hội đánh giá kết quả hoạt động và tác dụng của phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, rút ra những ưu khuyết điểm và bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu nhiệm vụ 5 năm đến.

Sau khi tuyến cơ sở hoàn thành, dự kiến đến cuối tháng 6, Hội Cựu chiến binh thành phố cũng sẽ tổ chức tổng kết phong trào Cựu Chiến binh gương mẫu cấp thành phố và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân gương mẫu đi đầu trong công tác hội.

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *