Hội An tổng kết Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Sáng ngày 29.12, tại Hội trường Thành ủy, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và hoạt động phối hợp giáo dục pháp luật năm 2022.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hòa giải và tuyên truyền phổ biến pháp luật đã được tuyên dương, khen thưởng

Hơn 10 năm qua, công tác hòa giải trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là một biện pháp truyền thông để giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội, giúp các bên tranh chấp tự nguyện giải quyết với nhau trên cơ sở phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội, góp phần ngăn ngừa những tranh chấp phức tạp, tiết kiệm thời gian, giảm bớt vụ việc phải chuyển đến Toàn án.

Hội An tổng kết Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Đến nay, toàn thành phố có 55 tổ hòa giải với 336 hòa giải viên ở cơ sở, đội ngũ thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, đủ khả năng, kiến thức và phương pháp để hướng dẫn. Qua số liệu thống kê từng năm cho thấy, tỷ lệ hòa giải thành luôn chiếm 50% các vụ việc đưa ra hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành có xu hướng tăng qua các năm.

Về hoạt động phối hợp giáo dục pháp luật, năm 2022, Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật thành phố đã tiếp tục kiện toàn đội ngũ; phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức 137 hội nghị phổ kiến giáo dục pháp luật với gần 7.200 lượt người; tổ chức 14 hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút gần 2.000 lượt người tham gia. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được áp dụng, nhờ đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố được triển khai rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *