Hội An phấn đấu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông

Theo kế hoạch của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Hội An về thực hiện Năm An toàn giao thông 2024, thành phố chú trọng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí so với năm 2023; không để xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm.

TP.Hội An chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT

Năm ATGT 2024 có chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Trên cơ sở đó, TP.Hội An sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiện toàn Ban ATGT thành phố; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đến các trường học; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Cạnh đó, thành phố cũng triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác đầu tư xây dựng; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; tăng cường công tác tuần tra và tuyên truyền đảm bảo giao thông đường thủy, đường bộ.

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

PHAN SƠN