Hội An: Huấn luyện dân quân năm nhất

Cơ quan quân sự thành phố Hội An vừa tổ chức khai mạc chương trình huấn luyện quân sự – giáo dục chính trị cho 181 dân quân năm nhất trên địa bàn toàn thành phố, tại 2 cụm xã Cẩm Thanh và phường Tân An, mở đầu cho mùa huấn luyện năm 2017.

Đợt này, các chiến sỹ dân quân được học nhiều nội dung như Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; các nội dung cơ bản của pháp lệnh dân quân tự vệ vv.

Quang cảnh buổi khai mạc- Ảnh: Minh Anh

Trong 15 ngày liên tiếp, cùng với các bài giảng về chính trị, lực lượng dân quân năm nhất còn được thực hành huấn luyện các điều lệnh và một số kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh như bắn súng AR15, ném lựu đạn, công sự ngụy trang, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành khi có tình huống xảy ra.

Lê Hiền