Đảng ủy Quân sự thành phố Hội An ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 21/6, Đảng ủy Quân sự thành phố Hội An tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Ánh – Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, QPĐP đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và duy trì trực SSCĐ, Xây dựng lực lượng DQTV đạt 100% chỉ tiêu, kịp thời kiện toàn Ban CHQS xã, phường theo hướng dẫn; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 – 2025,…

Từ nay đến cuối năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về công tác QP, QSĐP năm 2023; chú trọng đổi mới phương pháp, cách làm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt kịp thời…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

THÚY UYÊN