Đại hội quân nhân Ban CHQS thành phố Hội An nhiệm kỳ 2024 – 2026

Chiều ngày 22.4, Ban CHQS thành phố Hội An tổ chức Đại hội quân nhân Ban CHQS thành phố nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân Ban CHQS thành phố và tập thể quân nhân đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ, phát huy quyền dân chủ của mỗi quân nhân trên 3 lĩnh vực: quân sự – chuyên môn, chính trị và kinh tế đời sống. Quân nhân trong đơn vị được đóng góp ý kiến vào các mặt hoạt động của đơn vị, đề đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình; được tham gia ý kiến về nội dung kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, duy trì nền nếp chính quy trong đơn vị;…

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, làm rõ kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đại Hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quân nhân gồm 5 đồng chí và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quân nhân khóa mới, nhiệm kỳ 2024 – 2026.

THÚY UYÊN