Phường Minh An: Xây dựng “Trung tâm di sản không khói thuốc lá”

Minh An là một trong những phường trung tâm của thành phố, có khu phố cổ với nhiều điểm tham quan thu hút lượng lớn du khách mỗi năm. Do đó, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá đối với phường Minh An có vai trò rất quan trọng. Đó sẽ là một trong những nét riêng giúp tạo tạo sức hút đối với du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Nhận thức được vai trò này, những năm qua, lãnh đạo phường Minh An đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong toàn thành phố nói chung, trên địa bàn phường nói riêng.

Sau khi thành phố có chủ trương về nói không với khói thuốc lá, phường Minh An đã lập kế hoạch “Xây dựng Minh An – Trung tâm di sản không khói thuốc lá” đồng thời thành lập một Ban điều hành để triển khai thực hiện và tiến hành khảo sát thực trạng sử dụng thuốc lá của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ban điều hành đã xây dựng và phổ biến nội quy “Xây dựng Minh An – Trung tâm di sản không khói thuốc lá”  tại nơi làm việc và các khu vực công cộng, kết hợp với tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, xe cổ động, tờ rơi, áp phích…. Để công tác chỉ đạo đạt hiệu quả, Ban điều hành đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hằng tháng về cho Trưởng ban. Trên cơ sở đó, Ban điều hành sẽ có phương án chấn chỉnh kịp thời các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị không chấp hành hoặc thực hiện không đảm bảo các quy định và nội quy mà phường đã đề ra. Ngày 21/12/2011, UBND phường Minh An tổ chức Lễ phát động “Xây dựng Minh An –  Trung tâm di sản không khói thuốc lá” nhằm phát động nhân dân trên địa bàn phường cùng chung tay thực hiện, hướng tới mục tiêu chung “Xây dựng Hội An – Thành phố du lịch không khói thuốc lá”. Cạnh đó, các quy định, nội quy về “Xây dựng Minh An – Trung tâm di sản không khói thuốc lá” còn được lồng ghép vào các chương trình sinh hoạt, hội nghị, cũng như quy ước thi đua, khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị và khối phố. Trước mỗi cuộc họp của phường hay của các khối phố, đồng chí chủ trì luôn nhắc nhở nội quy không hút thuốc lá cho những người tham gia. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, phường Minh An đã tổ chức tuyên truyền, vận động và quán triệt cụ thể, kết hợp với hình thức phạt tiền 20.000 đồng khi bị phát hiện hút thuốc lá tại cơ quan. Nói về cách làm của địa phương, ông Nguyễn Bội Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Minh An cho biết:

“Thực hiện chủ trương xây dựng Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá, rồi là xây dựng phường Minh An là đô thị du lịch không khói thuốc lá, phường đã lập Ban điều hành. Riêng đối với cơ quan, riêng đối với cơ quan phường, tổ chức Công đoàn thực hiện rất tốt, vận động cán bộ công nhân viên bỏ thuốc lá bằng hình thức đồng chí nào bị phát hiện hút thuốc trong cơ quan là phạt tiền 20 nghìn đồng và bỏ vào heo đất làm quỹ cơ quan. Thời gian ban đầu làm như vậy nhưng mà sau ni không thu được nữa bởi vì một số đồng chí sợ quá, không dám hút nữa. Các bảng cấm hút thuốc đã để đúng nơi quy định và đầy đủ trong cơ quan”.

Xây dựng “Trung tâm di sản không khói thuốc lá” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường Minh An- Ảnh: Phan Sơn

Sau thời gian thực hiện, đến nay, chương trình “Xây dựng Minh An – Trung tâm di sản không khói thuốc lá” đã có được những kết quả đáng ghi nhận. Mô  hình xây dựng cơ quan làm việc không khói thuốc lá được triển khai thực hiện nghiêm túc, số lượng người hút thuốc lá trên địa bàn phường giảm đáng kể. Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường cũng như cách phòng chống tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt. Thời gian sắp tới, để chương trình được thực hiện hiệu quả hơn, phường Minh An đã có nhiều kế hoạch cụ thể. Theo đó, phường sẽ xây dựng và bố trí những khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá, trong đó có du khách, lắp đặt thêm một số pa nô, áp phích và các bảng “Cấm hút thuốc”, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Ông Nguyễn Bội Quỳnh nói:

 “Vừa rồi, thành phố tổ chức buổi tập huấn về giám sát và thực hiện chế tài đối với người hút thuốc lá, sắp đến phường sẽ tiếp tục vận động không hút thuốc lá và thực hiện các biện pháp chế tài đối với người hút thuốc lá theo quy định của pháp luật”.

 Hy vọng rằng với những kế hoạch cụ thể trên, trong thời gian đến, chương trình “Xây dựng Hội An  – Thành phố du lịch không khói thuốc lá” nói chung, “Xây dựng Minh An –  Trung tâm di sản không khói thuốc lá” nói riêng sẽ có được nhiều thành công hơn, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng Hội An – thành phố sinh thái.

Phan Sơn