Phát sóng các chương trình dự thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” của Đài TT-TH thành phố

         UBND THÀNH PHỐ HỘI AN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số:     /TB-ĐTT.TH                                                                         Hội An, ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v

Phát sóng các chương trình dự thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ”

của Đài TT-TH thành phố

 

Kính gửi:     –   Phòng VH-TT thành phố

                    –   Đài Truyền thanh 13 xã, phường

Triển khai thực hiện kế hoạch số 2235/KH-BCĐ ngày 13/6/2016 của Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố về việc tổ chức Hội diễn “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” – hè 2016; Hội diễn sẽ được tổ chức vào thời gian như sau: 

Các xã phường được chia thành 3 cụm với 3 đêm diễn. Thời gian và địa điểm cụ thể:

–         Đêm 18/7 tại phường Cẩm Châu gồm các đơn vị: Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm An, Cẩm Châu.

–         Đêm 19/9 tại phường Cẩm Nam gồm các đơn vị: Sơn Phong, Cẩm Kim, Cẩm Phô, Minh An, Cẩm Nam.

–         Đêm 20/7 tại phường Tân An gồm các đơn vị: Thanh Hà, Tân Hiệp, Cẩm Hà, Tân An.

Đêm công diễn, tổng kết và trao thưởng sẽ diễn ra tại Quảng trường sông Hoài vào đêm 21/7.

Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố thông báo tạm ngưng phát sóng các chương trình Thông tin – Âm nhạc (từ 11 giờ 30 đến 12 giờ00) như thường lệ để chuyển tải các tác phẩm dự thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” đạt chất lượng đến với bạn nghe Đài. Các tiết mục sẽ được chọn lọc và giới thiệu theo thứ tự dự thi của các đơn vị từ ngày 19/7 đến 21/7. Các chương trình dự thi sẽ được đăng tải trên trang web của Đài TT-TH TP: hoianrt.vn.

Vậy Đài TT-TH thành phố thông báo để Phòng VHTT được biết và đề nghị Đài Truyền thanh 13 xã, phường thực hiện tiếp sóng để phục vụ khán, thính giả./.

                                                   TRƯỞNG ĐÀI

Nơi nhận:                                                                                                                           (Đã ký)

–          Như trên

–          Lưu VT

                                             Trương Thị Ngọc Cẩm