Hạn chế tối đa ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra bão số 9, 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *