Góp ý dự thảo báo cáo Kết quả xây dựng NTM năm 2020 của TP Hội An

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, Đài đăng tải để nhân dân góp ý dự thảo báo cáo Kết quả xây dựng Nông thôn mới năm 2020 của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Công văn của UBND về việc góp ý Dự thảo báo cáo Kết quả xây dựng NTM năm 2020 của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam: https://drive.google.com/file/d/1IovdGcxmsFcl9xpXiESZ96QgWwHVyCLr/view?usp=drive_web

Báo cáo Dự thảo Kết quả xây dựng NTM năm 2020 của TP Hội An:

Phần 1: https://drive.google.com/file/d/1vCQ1y5PDmajbEZu7IVpHP37mAqfcPiFA/view?usp=drive_web

Phần 2: https://drive.google.com/file/d/1WpoPSgftHFzdL-0rnB4Jg3H_rVFzqn-1/view?usp=drive_web